دوره‌های ویژه كارآموزان وکالت


دعاوی خانواده و امور حسبی دعاوی خانواده و امور حسبی

120,000 تومان

دکتر عنبری

آئین دادرسی کیفری آئین دادرسی کیفری

160,000 تومان

دکتر میرزایی

آیین نگارش حقوقی آیین نگارش حقوقی

120,000 تومان

دکتر نورمحمد صبری

دعاوی تجاری دعاوی تجاری

100,000 تومان

دکتر فرید کمیجانی

حقوق ثبت حقوق ثبت

100,000 تومان

دکتر مشایخ

شیوه نامه تنظیم فرم وکالتنامه شیوه نامه تنظیم فرم وکالتنامه

100,000 تومان

دکتر حبیبی

شرح و بررسی صلاحیت محاکم حقوقی شرح و بررسی صلاحیت محاکم حقوقی

120,000 تومان

دکتر زارع

تحولات قانون مجازات اسلامی با تحولات قانون مجازات اسلامی با توجه به کاهش حبس تعزیری

100,000 تومان

دکتر حدادی